Faceți căutări pe acest blog

marți, 27 aprilie 2021

Sal Rachele – Transformări planetare 2012-2030

 


 

Sal Rachele – Transformări planetare 2012-2030 – Mesaje de la Fondatori

  Permiteți-ne să clarificăm câteva lucruri cu privire la provocările şi dificultățile cu care noi şi alte ființe care aparțin de densități mai înalte ne confruntăm atunci când încercăm să comunicăm cu oamenii de pe Pământ.

   Cea mai mare parte a informației dată oamenilor este trimisă sub formă de impulsuri, sau pachete de energie, în mentalul superior, iar apoi este diseminată şi descărcată în mintea conștientă.
   De ce informația este dată în acest mod? Pentru că există un fenomen cunoscut sub numele de "reducție". Ne coborâm vibrațiile din vibrația noastră normală, de densitatea a 12-a.

   În electricitate, aveți transformatoarele de reducție, care iau energia din liniile de înaltă tensiune de 220 kilovolți, în mod obișnuit - şi reduc gradat tensiunea la aproximativ 220 volți în țările europene, respectiv 110 volți în țările Americii de Nord, astfel că, în momentul în care electricitatea ajunge la prizele voastre de perete, aceasta este redusă de o mie de ori fața de liniile de înaltă tensiune care vin de la centrala electrică.
   Astfel, energia noastră este transmisă într-o manieră asemănătoare sistemului vostru de distribuire a energiei electrice şi, pentru ca vibrația mesajului nostru să poată trece prin acest medium într-o formă pe care să o înțelegeți, este necesar ca aceasta să fie modulată prin diferite nivele de coborâre a frecvenței noastre, pentru ca voi să puteți avea un folos practic din informația care ajunge, astfel, la voi.

 Această informație vine sub formă de energie, iar cea mai mare parte a ceea ce se transmite se află într-un context non-verbal. Cuvintele sunt menite să vă satisfacă mintea intelectuală. Este necesar să vorbim folosind limbile voastre de pe Pământ pentru ca mințile voastre să realizeze conexiunile potrivite între energia pe care o primiți şi viețile voastre cotidiene, din ceea ce numiți lumea voastră tridimensională. Această informație este distribuită în format de carte, şi astfel termenii folosiți sunt foarte dificil de clarificat, întrucât nu ne aflăm într-un dialog în timp real cu voi şi cu mediumul.

   Una dintre marile dificultăți care intervin în transmisia mesajelor prin channel este cea a semanticii, lingvisticii sau terminologiei, deoarece fiecare zonă care folosește limbajul în acest fel nu înțelege cuvintele în același mod.
 De exemplu, cuvântul vostru "cunoaștere" poate avea un înțeles diferit pentru cineva care face parte din altă ţară sau cultură, astfel că, din acest motiv, vom vorbi cu atenție şi vom relua, vom recapitula şi vom repeta unele din ideile prezentate. Cu toate acestea, nu vom oferi ceea ce numiți mesaj "simplu". Vom presupune că majoritatea dintre voi aveți un grad de înțelegere a științei, filozofiei şi psihologiei, şi că vă aflați pe o cale spirituală conștientă.

 O ființă umană de densitatea a 4-a este un suflet în forma umană asemănătoare cu cea de densitatea a 3-a, cu excepția faptului că mintea este mult mai aproape de dezvoltarea completă. Acest umanoid de densitatea a 4-a este conștient de sine ca şi conștiință, ca forță creativă şi înțelege că propria sa conștiință creează percepția sa asupra realității şi, astfel, este un creator conștient care trăiește în planul Pământului. Acum, deoarece densitățile a 3-a şi a 4-a sunt asemănătoare, umanoidul de densitatea a 4-a poate interacționa cu umanoizii de densitatea a 3-a, precum şi cu alte ființe de densitatea a 3-a -câini, pisici, oi, capre etc- şi, atât oamenii de densitatea a 3-a, cât şi cei de densitatea a 4-a pot interacționa, într-o anumită măsură, cu plantele din densitatea a 2-a.

  În cele din urmă, Pământul va deveni o planetă de densitatea a 5-a, dar va trece foarte multă vreme până când se va întâmpla acest lucru. Totuși, unii dintre voi vor alege să se mute în corpuri de lumină eterică de densitatea a 5-a şi, odată ce faceți aceasta, veți avea opțiunea să explorați lumi de densitatea a 5-a, sau puteți alege să rămâneți împreună cu Pământul şi să-l ajutați în viața şi procesele sale de densitatea a 4-a.

   Dacă vă aflați într-un corp uman de densitatea a 4-a, aveți opțiunea să vă reîncarnați într-o altă lume de densitatea a 4-a decât Pământul. Majoritatea dintre voi veți alege să rămâneți împreună cu Pământul şi nu să mergeți pe alte planete, astfel că, fie vă veți "recicla" forma fizică prin procesul de reîncarnare şi vă veți naște pe Pământ în alt corp de densitatea a 4-a, fie veți ieși din roata reîncarnării şi veți merge direct pe spirala înălțării - caz în care vă veți transforma, în mod direct, corpul actual şi veți rămâne împreună cu Pământul. 

Puteți alege, de asemenea, să explorați alte lumi de densitatea a 5-a. Ca entitate de densitatea a 5-a, puteți interacționa cu lumi şi suflete de densitatea a 4-a, dar, în majoritatea cazurilor, comunicarea voastră cu sufletele de densitatea a 3-a va fi limitată, din cauza incapacității lor de a percepe şi de a înțelege densitatea a 5-a.

   Din cauza diferitelor dificultăți, inerente, din cadrul lumilor de densitatea a 3-a şi a riscului de a rămâne prizonier atunci când vizitați o lume de densitatea a 3-a, sunt rare cazurile în care sufletele de densitatea a 5-a se reîncarnează în lumi de densitatea a 3-a pentru a oferi asistenţă. Riscul de a rămâne prizonier încă o dată în mediul înconjurător de densitatea a 3-a este destul de mare. 

Pământul este o excepție de la dezvoltarea normală a planetelor. Din cauza faptului că el se mută în tărâmurile de densitatea a 4-a, există suflete care vin în acest moment în planul Pământului din densități foarte înalte, printre care se află copiii indigo, de cristal, curcubeu şi dragon. Ei știu că Pământul este pe punctul de a se muta în densitatea a 4-a şi vor să facă parte din această experiență. Ei vor să ajute alte suflete la mutarea în densitățile a 4-a şi a 5-a şi, astfel, s-au oferit voluntari să vină pe Pământ în aceste vremuri.

   Este un moment unic pentru Pământ. Există numai câteva planete în galaxia voastră care trec printr-un proces asemănător în acest timp. Unii dintre învățătorii voștri au sugerat că există 12 asemenea planete în Calea Lactee. În realitate, există circa 123 de care știm noi, care trec prin procese similare cu ale Pământului. Dacă luați în calcul că există milioane de planete cu viaţă inteligentă în galaxia voastră, atunci acesta este un număr foarte mic şi, astfel, într-adevăr, ceea ce se întâmplă pe Pământ este foarte special.

 Încheierea Karmei

   Este posibil să încheiați toate înțelegerile karmice într-o singură viaţă - chiar şi în cea în care vă aflați acum. Karma, care a mai fost numită "treburi neterminate" de către cei care doresc să simplifice ideea, este un proces în care un suflet nu încheie o lecție într-o perioadă biologică dată. În cadrul densității a 3-a, corpurile voastre fizice nu au evoluat suficient de mult încât să se elibereze de entropie şi de decădere, astfel că, în momentul în care corpul vostru fizic moare, orice lecție care nu a fost încheiată în timpul acelei vieți este dusă mai departe, în viețile viitoare, sub formă de karma. Ele sunt purtate de ceea ce numiți corp cauzal, de la o viaţă la alta, iar amintirile sau "imprimările" sunt redepozitate în entitatea biologică a vieții următoare şi sunt re-codate în corpurile eteric şi astral ale viitoarei entități biologice. (Puteți, de asemenea, să acumulați şi să echilibrați karma pe parcursul unei anumite vieți.)

  Astfel, în viața prezentă, sufletul are ocazia să îşi încheie lecțiile care au fost începute în vieți anterioare. Acest proces poate continua pe parcursul a câte vieți este necesar, până când sufletul a învățat tot ce a dorit să învețe despre acele situații, experiențe şi evenimente particulare.

Atunci când toate lecțiile despre toate diferitele aspecte ale densităților a 3-a şi a 4-a au fost învățate, spre satisfacția sufletului, acesta atinge o stare în care este liber de karma, dat fiind că s-a eliberat de sau şi-a rezolvat toată karma. 

 Din cauză că majorității sufletelor le ia mai mult de o viaţă ca să învețe lecțiile, ele acumulează karma. Dar nu este absolut necesar ca acest lucru să se întâmple. Sufletele din densitățile mai joase pot alege să-şi trăiască viața într-o astfel de manieră, încât să nu acumuleze lecții neînvățate. Unui suflet nu i se impune să-şi încheie karma trecută, de la o viaţă la alta. În majoritatea cazurilor, sufletele nu sunt suficient de evoluate încât să știe cum să-şi rezolve lecțiile, sau cum să le învețe pe toate într-o singură viaţă.

 În rare cazuri, unele suflete vin în densitatea a 3-a şi învață tot ce au de învățat într-o singură viaţă, şi nu duc karmă deloc cu ele în încarnarea următoare.

Ideea că un suflet trebuie să se încarneze mereu şi mereu pentru a învăța o lecție a sufletului nu este chiar un concept exact. Majoritatea sufletelor nu vor să abandoneze o lecție înainte de a fi învățată, pentru că acest lucru contrazice însuși scopul pentru care au venit în această densitate, în primul rând. Atunci când un suflet alege să exploreze o anumită densitate, el nu vrea să se simtă incomplet. Dacă nu a adunat toate experiențele sufletești pe care le dorește, atunci va alege, în mod voluntar, să vină înapoi pentru a re-experimenta şi a continua aceste lecții.
 Poate părea că un suflet este prizonier în roata karmei când, de fapt, în esență, nu este prizonier, ci mai degrabă nu vrea să-şi abandoneze lecțiile sufletului înainte...

         Sistemul de chakre

 Întrucât în prezent vă dezvoltați şi vă actualizați corpul de lumină cristalină eterică, este adecvat să discutăm despre centrii de energie sau "roțile" care interacționează cu sistemul rețelei electromagnetice a ființei voastre. Aceste vârtejuri rotitoare de energie au fost numite "chakre" de către învățătorii voștri.

   Pe măsură ce creșteți şi evoluați, aduceţi din ce în ce mai multă energie în şi afară din chakrele voastre, ca parte a exprimării vieții voastre. Toate ființele umane încep prin a-şi activa chakra-rădăcină, centrul sexual şi centrul puterii - cei trei centri localizați la baza coloanei, sub buric şi respectiv deasupra buricului. Pe măsură ce evoluați, vă deplasați atenția mai mult în centrul inimii şi, în final, în centrul gâtului, în al treilea ochi, în coroană şi în cele 5 chakre de deasupra coroanei.

   Într-o spirală evolutivă sănătoasă, nu este indicat să excludeți pe niciuna dintre chakrele voastre. Pur şi simplu, deveniți din ce în ce mai conștienți de chakrele aflate din ce în ce mai sus, pe măsură ce urcați pe scara densităților. Le stabilizați mai întâi pe cele de mai jos şi apoi pe cele de mai sus. Fiecare din cele de mai sus, pentru a funcționa normal, necesită echilibru cu cele de mai jos, deci, atunci când vă concentrați atenția exclusiv pe chakrele voastre superioare, vă aflați într-o stare nenaturală, pentru că negați chakrele de jos, cu care aţi început atonei când a fost creată forma voastră umană.

    Seamănă puțin cu matematica. Să presupunem că învățați să faceți analiză matematică şi decideți să aruncați o parte din matematica ce vine înainte de analiza matematică. Nu veți face bine deloc folosind această strategie. Analiza matematică este o formă foarte simplă de matematică şi, de fapt, foarte ușoară. Totuși, pentru a face analiză matematică, trebuie să aveți cunoștințe temeinice din toate matematicile care vin înaintea sa, printre care se află algebra, trigonometria, geometria analitică etc.

   Echilibrarea sistemului vostru de chakre este asemănătoare cu învățarea empirică, în aceea că, atunci când conștiența voastră a evoluat în primele trei chakre ale voastre, vi se va părea necesar să rămâneţi conştienţi, să folosiţi şi să vă exprimaţi chakrele de mai jos, dar nu vă veţi limita la ele, pentru că vă veţi fi extins nivelul de conştienţă, astfel încât să includeţi mai mult decât chakrele voastre de jos. 

  Acest fapt este adevărat pentru fiecare aspect al experienţei voastre. Ceea ce numiţi viaţa voastră mondenă este o submulţime a vieţii voastre spirituale, neaflată în opoziţie cu aceasta. Astfel, un maestru spiritual de pe Pământul vostru este impecabil atât în chestiunile legate de chakrele superioare, cât şi în cele aflate în legătură cu chakrele inferioare. Veţi descoperi că, pe măsură ce evoluaţi în chakrele voastre superioare (inclusiv intervalul de la a opta la a douăsprezecea, pe măsură ce urcaţi), veţi deveni, în acelaşi timp, mai pricepuţi la chestiuni legate de chakrele inferioare. Veţi învăţa cum să vă echilibraţi toate chakrele.

   Chakra a 8-a se află la aproximativ 5 cm deasupra capului; a 9-a chakră se află la aproximativ 30 cm deasupra capului; a 10-a se află la aproximativ 60 cm deasupra capului; a 11-a chakră se află la circa 2 metri deasupra capului; a 12-a chakră este la circa 4 metri.

    Ce simțim când trecem prin procesul de Ascensiune

    Pe măsură ce intraţi în densităţile a 4-a şi a 5-a, percepţia voastră se va schimba şi, practic, veţi vedea multe dintre lucrurile văzute cândva numai în viziunile şi visele voastre. Ceea ce vă este disponibil în prezent prin viziunea voastră interioară, în final, se va manifesta şi în sensul exterior. Mulţi dintre artiştii voştri vizionari au zugrăvit tărâmurile eterice şi celeste, în frumoasele lor tablouri.

Pământul pe care îl veţi percepe va începe să licărească, să strălucească şi să vibreze, în culori imperceptibile în prezent ochilor voştri de densitatea a 3-a. Pe măsură ce îl descoperiţi pe Creator în toate lucrurile, îl veţi vedea pe Dumnezeu în mult mai multe moduri decât percepeţi în prezent. Eliberarea de ură, violenţă, prejudecăţi, judecată, vină, ruşine şi de toate celelalte vicii ale minţii şi ale emoţiilor, vă va propulsa înainte. Veţi deveni sfinţii despre care vorbesc religiile. În mod natural, veţi fi din ce în ce mai folositori, fără să fie nevoie să vă forţaţi să faceţi "fapte bune". Asemenea fapte se vor naşte în mod spontan din fiinţa voastră, pe măsură ce vă eliberaţi de viciile ignoranţei.

   Deoarece sunteţi fiinţe multidimensionale, veţi descoperi că există o serie diferită de reguli şi principii pentru fiecare nivel al fiinţei. Acestea fiind spuse, există legi şi principii universale, care se aplică simultan tuturor nivelelor fiinţei. Deşi Dumnezeu se află peste tot, în toate nivelurile şi dimensiunile, iar legile Sale se aplică tuturor nivelelor, există roluri diferite pentru variatele aspecte ale Sinelui. O parte a minţii voastre are nevoie ca pur şi simplu "să se abandoneze în voia lui Dumnezeu", în timp ce o altă parte are nevoie să se ocupe de sarcinile zilnice ale vieţii voastre. Multe suflete de pe Pământ se află în încurcătură cu privire la acest fapt. Ele cred că trebuie fie să forţeze toate lucrurile să se întâmple ("să taseze pavajul"), fie să stea liniştite şi să-l lase pe Dumnezeu să facă totul în locul lor ("să se abandoneze").

  Adevărul este că ambele stări de conştiinţă sunt valoroase, în funcţie de situaţie. Este posibil să aflaţi că modalitatea cea mai înaltă şi mai utilă de a răspunde unei provocări este să le faceţi pe amândouă - să vă abandonaţi unei puteri mai înalte şi să vă mişcaţi picioarele. Aceasta deoarece partea care are nevoie să se abandoneze nu este una şi aceeaşi cu partea care are nevoie să acţioneze. Partea care are nevoie să se abandoneze este, de obicei, ego-ul şi, până în momentul în care renunţă la pretenţiile şi aşteptările sale şi se predă sinelui superior, el va sta în calea gândirii clare şi alegerilor înţelepte. Totuşi, în acelaşi timp trăiţi într-o lume care necesită o formă de acţiune zilnică (cu excepţia cazului în care vă aflaţi într-o meditaţie pe vârful muntelui - caz în care tot acţionaţi, dar într-un mod pasiv).

   Puteţi avea încredere în corpul emoţional, ca acesta să vă atenţioneze dacă există vreun dezechilibru în modul în care trataţi o anumită situaţie.

Simţul vostru temporal se va schimba. Orele pot părea cât minutele, sau minutele pot părea cât orele. Veţi descoperi că întotdeauna aveţi timp pentru lucrurile care sunt cu adevărat importante pentru voi, dar niciodată suficient timp pentru lucrurile la care a venit momentul să renunţaţi. Puteţi simţi, în acelaşi timp, atât faptul că viaţa trece pe lângă voi, cât şi că aveţi timp nelimitat ca să vă puneţi viaţa în ordine. În momentele în care cădeţi din starea de conştienţă mai înaltă, puteţi simţi contrariul - că nu aveţi suficient timp ca să faceţi tot ce este nevoie să faceţi.

   Oamenii vor veni şi vor pleca din viaţa voastră. Cei pe care-i ţineţi alături de voi vor fi aceia care înţeleg prin ce treceţi. Alţii, vor înceta să relaţioneze cu voi. Ei ar putea crede că "v-a sărit o doagă". Este posibil să aveţi relaţii apropiate, pline de sens, care durează câteva secunde sau câteva minute. E posibil să vă simţiţi conectaţi cu toată lumea de pe Pământ. Este posibil chiar să simţiţi că toată lumea vă este prieten sau tovarăş apropiat. Va exista un sentiment că "Ne aflăm cu toţii în asta, împreună".

   Locurile familiare pot începe să arate de parcă nu le-aţi mai văzut niciodată. Veţi observa lucruri pe care înainte nu le observaţi niciodată. Pe măsură ce conştiinţa voastră se înalţă, veţi avea o mai mare apreciere pentru lucrurile mărunte ale vieţii, cum ar fi un fir de iarbă sau rouă de pe o pânză de păianjen. Veţi avea un sentiment de Unime cu orice lucru pe care îl priviţi sau simţiţi. Veţi putea să comunicaţi cu o piatră sau cu o plantă - nu prin cuvinte, ci printr-o înţelegere instantanee.

   Capacităţile voastre telepatice se vor amplifica. E posibil să vă treziţi adesea comunicând telepatic cu sufletele, chiar dacă sinele mai dense ale acelor suflete par să nu fie conştiente de ceea ce faceţi. Este posibil să vă daţi seama că nu aţi zis nimic prin viu grai, dar aţi spus telepatic, în schimb. Cu alţii, care sunt destul de conştienţi, vor exista o cunoaştere şi o recunoaştere negrăite, care nu au nevoie de cuvinte.

   Capacităţile voastre psihice şi intuitive vor continua să se amplifice. Veţi şti unde este nevoie de voi, şi unde nu. Veţi învăţa să recunoaşteţi momentele în care ghidarea vine de la cele mai înalte nivele ale fiinţei, şi în care nu. Deşi, cel mai probabil, veţi învăţa să vă simţiţi în siguranţă şi acasă oriunde v-aţi afla, veţi fi călăuziţi uşor şi fără efort către locul care este potrivit pentru voi. Pur şi simplu, veţi simţi că nu mai este potrivit să vă aflaţi undeva unde nu este nevoie de voi, sau unde nu sunteţi în siguranţă.
Veţi începe să auziţi sunete care cândva se aflau în afara percepţiei voastre, printre care se află o varietate de sunete de înaltă frecvenţă şi bâzâituri de joasă frecvenţă. În cele din urmă, veţi auzi ceea ce unii mistici numesc "muzica sferelor", care seamănă întrucâtva cu sunetul "OM".

Este posibil să auziţi voci din alte tărâmuri, cum ar fi un murmur slab, de voci. Anumite voci îngereşti vă pot vorbi - fie în limbajul normal, fie sub altă formă de comunicare sonoră.
   Veţi avea un sentiment că toate se află într-o Ordine Divină perfectă - ceea ce este adevărat. Veţi renunţa la nerăbdare, îngrijorare şi nelinişte. Veţi şti că toate se întâmplă într-o sincronizare perfectă, şi veţi avea încredere că sunteţi ghidaţi spre locul potrivit, la momentul potrivit.

Veţi avea o apreciere profundă pentru momentul prezent. În timp ce aţi putea avea certitudini cu privire la viitorul vostru, în acelaşi timp, fiecare moment va părea inedit, ca şi când ar fi văzut pentru prima oară (ceea ce este adevărat). Pur şi simplu veţi permite viitorului să se desfăşoare, fără nicio grijă.
Pentru o vreme, încă veţi avea emoţiile umane negative de teamă, mânie şi tristeţe, precum şi emoţia pozitivă a fericirii. Totuşi, vă veţi simţi mai puţin trişti şi mai puţin controlaţi de aceste sentimente. Va fi ca şi cum sunteţi această fiinţă vastă de lumină (ceea ce este adevărat) şi aveţi această emoţie minusculă, de teamă. Teama va fi recunoscută şi tratată imediat, dar va reprezenta o mică parte a vieţii voastre. Este la fel de valabil şi pentru mânie şi tristeţe. Ele vor fi simţite, trăite şi înţelese ca ceea ce sunt - nimic mai mult, nimic mai puţin.

   Veţi avea un profund sentiment de siguranţă. Nu vă veţi mai îngrijora cu privire la negativitatea din lume. Chiar dacă sunteţi martori la violenţă şi haos, va fi ca şi cum vedeţi un film interesant, fără să vă implicaţi emoţional în ceea ce priveşte consecinţele acestora. Pe măsură ce transformările planetare se accelerează, le veţi vedea din "ochiul furtunii" - sau centrul fiinţei voastre. Va fi ca şi cum urmăriţi o piesă de teatru în care se apropie punctul culminant. S-ar putea ca unele dintre personaje să vă amuze, iar altele să vă dezguste puţin, dar nu veţi confunda piesa de teatru cu realitatea din spatele ei. Veţi avea compasiune pentru acei participanţi la piesă care au uitat că sunt actori în aceasta. Ei au devenit identificaţi cu personajele. Vă veţi da seama că şi voi sunteţi un personaj şi că aveţi un rol în piesă, dar nu veţi mai uita faptul că interpretaţi un rol.

 

   Pe măsură ce Pământul continuă să se înalţe, îi veţi simţi fiinţa ca o stare puternică de conştiinţă. Îi veţi simţi durerea şi bucuria. Veţi vedea clima, cutremurele, vulcanii etc, pur şi simplu, ca expresii ale conştiinţei sale. E posibil să simţiţi o pierdere la vederea unui grup de suflete care pleacă din corpurile lor, dar veţi simţi şi că ele şi-au schimbat, pur şi simplu, formele şi că nu v-au părăsit, în realitate.
Veţi fi ghidaţi în continuare, în privinţa locului în care să mergeţi pentru a oferi ajutor în modul cel mai elevat şi mai util. Vă va plăcea călătoria. Este foarte probabil că veţi călători foarte mult, sau alţii vor călători ca să vă vadă. Foarte puţini dintre voi vor rămâne într-un singur loc, în care nu se întâmplă prea multe. Veţi învăţa să renunţaţi la ataşamentul faţă de lucrurile materiale. Dacă aveţi nevoie de un vehicul pentru transport, cineva trimis să facă aceasta vi-l va asigura. Orice aţi avea nevoie, va veni la voi într-o manieră echitabilă. Vor exista schimburi egale de energie, deşi pot să nu pară egale tot timpul. Veţi simţi că universul vă sprijină pe deplin în îndeplinirea sarcinilor stabilite (sarcinile încredinţate vouă de către sufletul vostru).

 Mai presus de toate, veți simți iubire şi compasiune pentru toate lucrurile...

 În Pace și Iubire !

 Sursa: burebista2012.blogspot.com

Foto: Viocomsa (c)

 


Niciun comentariu: