Faceți căutări pe acest blog

marți, 27 aprilie 2021

Sal Rachele – Transformări planetare 2012-2030

 


 

Sal Rachele – Transformări planetare 2012-2030 – Mesaje de la Fondatori

  Permiteți-ne să clarificăm câteva lucruri cu privire la provocările şi dificultățile cu care noi şi alte ființe care aparțin de densități mai înalte ne confruntăm atunci când încercăm să comunicăm cu oamenii de pe Pământ.

   Cea mai mare parte a informației dată oamenilor este trimisă sub formă de impulsuri, sau pachete de energie, în mentalul superior, iar apoi este diseminată şi descărcată în mintea conștientă.
   De ce informația este dată în acest mod? Pentru că există un fenomen cunoscut sub numele de "reducție". Ne coborâm vibrațiile din vibrația noastră normală, de densitatea a 12-a.

   În electricitate, aveți transformatoarele de reducție, care iau energia din liniile de înaltă tensiune de 220 kilovolți, în mod obișnuit - şi reduc gradat tensiunea la aproximativ 220 volți în țările europene, respectiv 110 volți în țările Americii de Nord, astfel că, în momentul în care electricitatea ajunge la prizele voastre de perete, aceasta este redusă de o mie de ori fața de liniile de înaltă tensiune care vin de la centrala electrică.
   Astfel, energia noastră este transmisă într-o manieră asemănătoare sistemului vostru de distribuire a energiei electrice şi, pentru ca vibrația mesajului nostru să poată trece prin acest medium într-o formă pe care să o înțelegeți, este necesar ca aceasta să fie modulată prin diferite nivele de coborâre a frecvenței noastre, pentru ca voi să puteți avea un folos practic din informația care ajunge, astfel, la voi.

 Această informație vine sub formă de energie, iar cea mai mare parte a ceea ce se transmite se află într-un context non-verbal. Cuvintele sunt menite să vă satisfacă mintea intelectuală. Este necesar să vorbim folosind limbile voastre de pe Pământ pentru ca mințile voastre să realizeze conexiunile potrivite între energia pe care o primiți şi viețile voastre cotidiene, din ceea ce numiți lumea voastră tridimensională. Această informație este distribuită în format de carte, şi astfel termenii folosiți sunt foarte dificil de clarificat, întrucât nu ne aflăm într-un dialog în timp real cu voi şi cu mediumul.

   Una dintre marile dificultăți care intervin în transmisia mesajelor prin channel este cea a semanticii, lingvisticii sau terminologiei, deoarece fiecare zonă care folosește limbajul în acest fel nu înțelege cuvintele în același mod.
 De exemplu, cuvântul vostru "cunoaștere" poate avea un înțeles diferit pentru cineva care face parte din altă ţară sau cultură, astfel că, din acest motiv, vom vorbi cu atenție şi vom relua, vom recapitula şi vom repeta unele din ideile prezentate. Cu toate acestea, nu vom oferi ceea ce numiți mesaj "simplu". Vom presupune că majoritatea dintre voi aveți un grad de înțelegere a științei, filozofiei şi psihologiei, şi că vă aflați pe o cale spirituală conștientă.

 O ființă umană de densitatea a 4-a este un suflet în forma umană asemănătoare cu cea de densitatea a 3-a, cu excepția faptului că mintea este mult mai aproape de dezvoltarea completă. Acest umanoid de densitatea a 4-a este conștient de sine ca şi conștiință, ca forță creativă şi înțelege că propria sa conștiință creează percepția sa asupra realității şi, astfel, este un creator conștient care trăiește în planul Pământului. Acum, deoarece densitățile a 3-a şi a 4-a sunt asemănătoare, umanoidul de densitatea a 4-a poate interacționa cu umanoizii de densitatea a 3-a, precum şi cu alte ființe de densitatea a 3-a -câini, pisici, oi, capre etc- şi, atât oamenii de densitatea a 3-a, cât şi cei de densitatea a 4-a pot interacționa, într-o anumită măsură, cu plantele din densitatea a 2-a.

  În cele din urmă, Pământul va deveni o planetă de densitatea a 5-a, dar va trece foarte multă vreme până când se va întâmpla acest lucru. Totuși, unii dintre voi vor alege să se mute în corpuri de lumină eterică de densitatea a 5-a şi, odată ce faceți aceasta, veți avea opțiunea să explorați lumi de densitatea a 5-a, sau puteți alege să rămâneți împreună cu Pământul şi să-l ajutați în viața şi procesele sale de densitatea a 4-a.

   Dacă vă aflați într-un corp uman de densitatea a 4-a, aveți opțiunea să vă reîncarnați într-o altă lume de densitatea a 4-a decât Pământul. Majoritatea dintre voi veți alege să rămâneți împreună cu Pământul şi nu să mergeți pe alte planete, astfel că, fie vă veți "recicla" forma fizică prin procesul de reîncarnare şi vă veți naște pe Pământ în alt corp de densitatea a 4-a, fie veți ieși din roata reîncarnării şi veți merge direct pe spirala înălțării - caz în care vă veți transforma, în mod direct, corpul actual şi veți rămâne împreună cu Pământul. 

Puteți alege, de asemenea, să explorați alte lumi de densitatea a 5-a. Ca entitate de densitatea a 5-a, puteți interacționa cu lumi şi suflete de densitatea a 4-a, dar, în majoritatea cazurilor, comunicarea voastră cu sufletele de densitatea a 3-a va fi limitată, din cauza incapacității lor de a percepe şi de a înțelege densitatea a 5-a.

   Din cauza diferitelor dificultăți, inerente, din cadrul lumilor de densitatea a 3-a şi a riscului de a rămâne prizonier atunci când vizitați o lume de densitatea a 3-a, sunt rare cazurile în care sufletele de densitatea a 5-a se reîncarnează în lumi de densitatea a 3-a pentru a oferi asistenţă. Riscul de a rămâne prizonier încă o dată în mediul înconjurător de densitatea a 3-a este destul de mare. 

Pământul este o excepție de la dezvoltarea normală a planetelor. Din cauza faptului că el se mută în tărâmurile de densitatea a 4-a, există suflete care vin în acest moment în planul Pământului din densități foarte înalte, printre care se află copiii indigo, de cristal, curcubeu şi dragon. Ei știu că Pământul este pe punctul de a se muta în densitatea a 4-a şi vor să facă parte din această experiență. Ei vor să ajute alte suflete la mutarea în densitățile a 4-a şi a 5-a şi, astfel, s-au oferit voluntari să vină pe Pământ în aceste vremuri.

   Este un moment unic pentru Pământ. Există numai câteva planete în galaxia voastră care trec printr-un proces asemănător în acest timp. Unii dintre învățătorii voștri au sugerat că există 12 asemenea planete în Calea Lactee. În realitate, există circa 123 de care știm noi, care trec prin procese similare cu ale Pământului. Dacă luați în calcul că există milioane de planete cu viaţă inteligentă în galaxia voastră, atunci acesta este un număr foarte mic şi, astfel, într-adevăr, ceea ce se întâmplă pe Pământ este foarte special.

 Încheierea Karmei

   Este posibil să încheiați toate înțelegerile karmice într-o singură viaţă - chiar şi în cea în care vă aflați acum. Karma, care a mai fost numită "treburi neterminate" de către cei care doresc să simplifice ideea, este un proces în care un suflet nu încheie o lecție într-o perioadă biologică dată. În cadrul densității a 3-a, corpurile voastre fizice nu au evoluat suficient de mult încât să se elibereze de entropie şi de decădere, astfel că, în momentul în care corpul vostru fizic moare, orice lecție care nu a fost încheiată în timpul acelei vieți este dusă mai departe, în viețile viitoare, sub formă de karma. Ele sunt purtate de ceea ce numiți corp cauzal, de la o viaţă la alta, iar amintirile sau "imprimările" sunt redepozitate în entitatea biologică a vieții următoare şi sunt re-codate în corpurile eteric şi astral ale viitoarei entități biologice. (Puteți, de asemenea, să acumulați şi să echilibrați karma pe parcursul unei anumite vieți.)

  Astfel, în viața prezentă, sufletul are ocazia să îşi încheie lecțiile care au fost începute în vieți anterioare. Acest proces poate continua pe parcursul a câte vieți este necesar, până când sufletul a învățat tot ce a dorit să învețe despre acele situații, experiențe şi evenimente particulare.

Atunci când toate lecțiile despre toate diferitele aspecte ale densităților a 3-a şi a 4-a au fost învățate, spre satisfacția sufletului, acesta atinge o stare în care este liber de karma, dat fiind că s-a eliberat de sau şi-a rezolvat toată karma. 

 Din cauză că majorității sufletelor le ia mai mult de o viaţă ca să învețe lecțiile, ele acumulează karma. Dar nu este absolut necesar ca acest lucru să se întâmple. Sufletele din densitățile mai joase pot alege să-şi trăiască viața într-o astfel de manieră, încât să nu acumuleze lecții neînvățate. Unui suflet nu i se impune să-şi încheie karma trecută, de la o viaţă la alta. În majoritatea cazurilor, sufletele nu sunt suficient de evoluate încât să știe cum să-şi rezolve lecțiile, sau cum să le învețe pe toate într-o singură viaţă.

 În rare cazuri, unele suflete vin în densitatea a 3-a şi învață tot ce au de învățat într-o singură viaţă, şi nu duc karmă deloc cu ele în încarnarea următoare.

Ideea că un suflet trebuie să se încarneze mereu şi mereu pentru a învăța o lecție a sufletului nu este chiar un concept exact. Majoritatea sufletelor nu vor să abandoneze o lecție înainte de a fi învățată, pentru că acest lucru contrazice însuși scopul pentru care au venit în această densitate, în primul rând. Atunci când un suflet alege să exploreze o anumită densitate, el nu vrea să se simtă incomplet. Dacă nu a adunat toate experiențele sufletești pe care le dorește, atunci va alege, în mod voluntar, să vină înapoi pentru a re-experimenta şi a continua aceste lecții.
 Poate părea că un suflet este prizonier în roata karmei când, de fapt, în esență, nu este prizonier, ci mai degrabă nu vrea să-şi abandoneze lecțiile sufletului înainte...

         Sistemul de chakre

 Întrucât în prezent vă dezvoltați şi vă actualizați corpul de lumină cristalină eterică, este adecvat să discutăm despre centrii de energie sau "roțile" care interacționează cu sistemul rețelei electromagnetice a ființei voastre. Aceste vârtejuri rotitoare de energie au fost numite "chakre" de către învățătorii voștri.

   Pe măsură ce creșteți şi evoluați, aduceţi din ce în ce mai multă energie în şi afară din chakrele voastre, ca parte a exprimării vieții voastre. Toate ființele umane încep prin a-şi activa chakra-rădăcină, centrul sexual şi centrul puterii - cei trei centri localizați la baza coloanei, sub buric şi respectiv deasupra buricului. Pe măsură ce evoluați, vă deplasați atenția mai mult în centrul inimii şi, în final, în centrul gâtului, în al treilea ochi, în coroană şi în cele 5 chakre de deasupra coroanei.

   Într-o spirală evolutivă sănătoasă, nu este indicat să excludeți pe niciuna dintre chakrele voastre. Pur şi simplu, deveniți din ce în ce mai conștienți de chakrele aflate din ce în ce mai sus, pe măsură ce urcați pe scara densităților. Le stabilizați mai întâi pe cele de mai jos şi apoi pe cele de mai sus. Fiecare din cele de mai sus, pentru a funcționa normal, necesită echilibru cu cele de mai jos, deci, atunci când vă concentrați atenția exclusiv pe chakrele voastre superioare, vă aflați într-o stare nenaturală, pentru că negați chakrele de jos, cu care aţi început atonei când a fost creată forma voastră umană.

    Seamănă puțin cu matematica. Să presupunem că învățați să faceți analiză matematică şi decideți să aruncați o parte din matematica ce vine înainte de analiza matematică. Nu veți face bine deloc folosind această strategie. Analiza matematică este o formă foarte simplă de matematică şi, de fapt, foarte ușoară. Totuși, pentru a face analiză matematică, trebuie să aveți cunoștințe temeinice din toate matematicile care vin înaintea sa, printre care se află algebra, trigonometria, geometria analitică etc.

   Echilibrarea sistemului vostru de chakre este asemănătoare cu învățarea empirică, în aceea că, atunci când conștiența voastră a evoluat în primele trei chakre ale voastre, vi se va părea necesar să rămâneţi conştienţi, să folosiţi şi să vă exprimaţi chakrele de mai jos, dar nu vă veţi limita la ele, pentru că vă veţi fi extins nivelul de conştienţă, astfel încât să includeţi mai mult decât chakrele voastre de jos. 

  Acest fapt este adevărat pentru fiecare aspect al experienţei voastre. Ceea ce numiţi viaţa voastră mondenă este o submulţime a vieţii voastre spirituale, neaflată în opoziţie cu aceasta. Astfel, un maestru spiritual de pe Pământul vostru este impecabil atât în chestiunile legate de chakrele superioare, cât şi în cele aflate în legătură cu chakrele inferioare. Veţi descoperi că, pe măsură ce evoluaţi în chakrele voastre superioare (inclusiv intervalul de la a opta la a douăsprezecea, pe măsură ce urcaţi), veţi deveni, în acelaşi timp, mai pricepuţi la chestiuni legate de chakrele inferioare. Veţi învăţa cum să vă echilibraţi toate chakrele.

   Chakra a 8-a se află la aproximativ 5 cm deasupra capului; a 9-a chakră se află la aproximativ 30 cm deasupra capului; a 10-a se află la aproximativ 60 cm deasupra capului; a 11-a chakră se află la circa 2 metri deasupra capului; a 12-a chakră este la circa 4 metri.

    Ce simțim când trecem prin procesul de Ascensiune

    Pe măsură ce intraţi în densităţile a 4-a şi a 5-a, percepţia voastră se va schimba şi, practic, veţi vedea multe dintre lucrurile văzute cândva numai în viziunile şi visele voastre. Ceea ce vă este disponibil în prezent prin viziunea voastră interioară, în final, se va manifesta şi în sensul exterior. Mulţi dintre artiştii voştri vizionari au zugrăvit tărâmurile eterice şi celeste, în frumoasele lor tablouri.

Pământul pe care îl veţi percepe va începe să licărească, să strălucească şi să vibreze, în culori imperceptibile în prezent ochilor voştri de densitatea a 3-a. Pe măsură ce îl descoperiţi pe Creator în toate lucrurile, îl veţi vedea pe Dumnezeu în mult mai multe moduri decât percepeţi în prezent. Eliberarea de ură, violenţă, prejudecăţi, judecată, vină, ruşine şi de toate celelalte vicii ale minţii şi ale emoţiilor, vă va propulsa înainte. Veţi deveni sfinţii despre care vorbesc religiile. În mod natural, veţi fi din ce în ce mai folositori, fără să fie nevoie să vă forţaţi să faceţi "fapte bune". Asemenea fapte se vor naşte în mod spontan din fiinţa voastră, pe măsură ce vă eliberaţi de viciile ignoranţei.

   Deoarece sunteţi fiinţe multidimensionale, veţi descoperi că există o serie diferită de reguli şi principii pentru fiecare nivel al fiinţei. Acestea fiind spuse, există legi şi principii universale, care se aplică simultan tuturor nivelelor fiinţei. Deşi Dumnezeu se află peste tot, în toate nivelurile şi dimensiunile, iar legile Sale se aplică tuturor nivelelor, există roluri diferite pentru variatele aspecte ale Sinelui. O parte a minţii voastre are nevoie ca pur şi simplu "să se abandoneze în voia lui Dumnezeu", în timp ce o altă parte are nevoie să se ocupe de sarcinile zilnice ale vieţii voastre. Multe suflete de pe Pământ se află în încurcătură cu privire la acest fapt. Ele cred că trebuie fie să forţeze toate lucrurile să se întâmple ("să taseze pavajul"), fie să stea liniştite şi să-l lase pe Dumnezeu să facă totul în locul lor ("să se abandoneze").

  Adevărul este că ambele stări de conştiinţă sunt valoroase, în funcţie de situaţie. Este posibil să aflaţi că modalitatea cea mai înaltă şi mai utilă de a răspunde unei provocări este să le faceţi pe amândouă - să vă abandonaţi unei puteri mai înalte şi să vă mişcaţi picioarele. Aceasta deoarece partea care are nevoie să se abandoneze nu este una şi aceeaşi cu partea care are nevoie să acţioneze. Partea care are nevoie să se abandoneze este, de obicei, ego-ul şi, până în momentul în care renunţă la pretenţiile şi aşteptările sale şi se predă sinelui superior, el va sta în calea gândirii clare şi alegerilor înţelepte. Totuşi, în acelaşi timp trăiţi într-o lume care necesită o formă de acţiune zilnică (cu excepţia cazului în care vă aflaţi într-o meditaţie pe vârful muntelui - caz în care tot acţionaţi, dar într-un mod pasiv).

   Puteţi avea încredere în corpul emoţional, ca acesta să vă atenţioneze dacă există vreun dezechilibru în modul în care trataţi o anumită situaţie.

Simţul vostru temporal se va schimba. Orele pot părea cât minutele, sau minutele pot părea cât orele. Veţi descoperi că întotdeauna aveţi timp pentru lucrurile care sunt cu adevărat importante pentru voi, dar niciodată suficient timp pentru lucrurile la care a venit momentul să renunţaţi. Puteţi simţi, în acelaşi timp, atât faptul că viaţa trece pe lângă voi, cât şi că aveţi timp nelimitat ca să vă puneţi viaţa în ordine. În momentele în care cădeţi din starea de conştienţă mai înaltă, puteţi simţi contrariul - că nu aveţi suficient timp ca să faceţi tot ce este nevoie să faceţi.

   Oamenii vor veni şi vor pleca din viaţa voastră. Cei pe care-i ţineţi alături de voi vor fi aceia care înţeleg prin ce treceţi. Alţii, vor înceta să relaţioneze cu voi. Ei ar putea crede că "v-a sărit o doagă". Este posibil să aveţi relaţii apropiate, pline de sens, care durează câteva secunde sau câteva minute. E posibil să vă simţiţi conectaţi cu toată lumea de pe Pământ. Este posibil chiar să simţiţi că toată lumea vă este prieten sau tovarăş apropiat. Va exista un sentiment că "Ne aflăm cu toţii în asta, împreună".

   Locurile familiare pot începe să arate de parcă nu le-aţi mai văzut niciodată. Veţi observa lucruri pe care înainte nu le observaţi niciodată. Pe măsură ce conştiinţa voastră se înalţă, veţi avea o mai mare apreciere pentru lucrurile mărunte ale vieţii, cum ar fi un fir de iarbă sau rouă de pe o pânză de păianjen. Veţi avea un sentiment de Unime cu orice lucru pe care îl priviţi sau simţiţi. Veţi putea să comunicaţi cu o piatră sau cu o plantă - nu prin cuvinte, ci printr-o înţelegere instantanee.

   Capacităţile voastre telepatice se vor amplifica. E posibil să vă treziţi adesea comunicând telepatic cu sufletele, chiar dacă sinele mai dense ale acelor suflete par să nu fie conştiente de ceea ce faceţi. Este posibil să vă daţi seama că nu aţi zis nimic prin viu grai, dar aţi spus telepatic, în schimb. Cu alţii, care sunt destul de conştienţi, vor exista o cunoaştere şi o recunoaştere negrăite, care nu au nevoie de cuvinte.

   Capacităţile voastre psihice şi intuitive vor continua să se amplifice. Veţi şti unde este nevoie de voi, şi unde nu. Veţi învăţa să recunoaşteţi momentele în care ghidarea vine de la cele mai înalte nivele ale fiinţei, şi în care nu. Deşi, cel mai probabil, veţi învăţa să vă simţiţi în siguranţă şi acasă oriunde v-aţi afla, veţi fi călăuziţi uşor şi fără efort către locul care este potrivit pentru voi. Pur şi simplu, veţi simţi că nu mai este potrivit să vă aflaţi undeva unde nu este nevoie de voi, sau unde nu sunteţi în siguranţă.
Veţi începe să auziţi sunete care cândva se aflau în afara percepţiei voastre, printre care se află o varietate de sunete de înaltă frecvenţă şi bâzâituri de joasă frecvenţă. În cele din urmă, veţi auzi ceea ce unii mistici numesc "muzica sferelor", care seamănă întrucâtva cu sunetul "OM".

Este posibil să auziţi voci din alte tărâmuri, cum ar fi un murmur slab, de voci. Anumite voci îngereşti vă pot vorbi - fie în limbajul normal, fie sub altă formă de comunicare sonoră.
   Veţi avea un sentiment că toate se află într-o Ordine Divină perfectă - ceea ce este adevărat. Veţi renunţa la nerăbdare, îngrijorare şi nelinişte. Veţi şti că toate se întâmplă într-o sincronizare perfectă, şi veţi avea încredere că sunteţi ghidaţi spre locul potrivit, la momentul potrivit.

Veţi avea o apreciere profundă pentru momentul prezent. În timp ce aţi putea avea certitudini cu privire la viitorul vostru, în acelaşi timp, fiecare moment va părea inedit, ca şi când ar fi văzut pentru prima oară (ceea ce este adevărat). Pur şi simplu veţi permite viitorului să se desfăşoare, fără nicio grijă.
Pentru o vreme, încă veţi avea emoţiile umane negative de teamă, mânie şi tristeţe, precum şi emoţia pozitivă a fericirii. Totuşi, vă veţi simţi mai puţin trişti şi mai puţin controlaţi de aceste sentimente. Va fi ca şi cum sunteţi această fiinţă vastă de lumină (ceea ce este adevărat) şi aveţi această emoţie minusculă, de teamă. Teama va fi recunoscută şi tratată imediat, dar va reprezenta o mică parte a vieţii voastre. Este la fel de valabil şi pentru mânie şi tristeţe. Ele vor fi simţite, trăite şi înţelese ca ceea ce sunt - nimic mai mult, nimic mai puţin.

   Veţi avea un profund sentiment de siguranţă. Nu vă veţi mai îngrijora cu privire la negativitatea din lume. Chiar dacă sunteţi martori la violenţă şi haos, va fi ca şi cum vedeţi un film interesant, fără să vă implicaţi emoţional în ceea ce priveşte consecinţele acestora. Pe măsură ce transformările planetare se accelerează, le veţi vedea din "ochiul furtunii" - sau centrul fiinţei voastre. Va fi ca şi cum urmăriţi o piesă de teatru în care se apropie punctul culminant. S-ar putea ca unele dintre personaje să vă amuze, iar altele să vă dezguste puţin, dar nu veţi confunda piesa de teatru cu realitatea din spatele ei. Veţi avea compasiune pentru acei participanţi la piesă care au uitat că sunt actori în aceasta. Ei au devenit identificaţi cu personajele. Vă veţi da seama că şi voi sunteţi un personaj şi că aveţi un rol în piesă, dar nu veţi mai uita faptul că interpretaţi un rol.

 

   Pe măsură ce Pământul continuă să se înalţe, îi veţi simţi fiinţa ca o stare puternică de conştiinţă. Îi veţi simţi durerea şi bucuria. Veţi vedea clima, cutremurele, vulcanii etc, pur şi simplu, ca expresii ale conştiinţei sale. E posibil să simţiţi o pierdere la vederea unui grup de suflete care pleacă din corpurile lor, dar veţi simţi şi că ele şi-au schimbat, pur şi simplu, formele şi că nu v-au părăsit, în realitate.
Veţi fi ghidaţi în continuare, în privinţa locului în care să mergeţi pentru a oferi ajutor în modul cel mai elevat şi mai util. Vă va plăcea călătoria. Este foarte probabil că veţi călători foarte mult, sau alţii vor călători ca să vă vadă. Foarte puţini dintre voi vor rămâne într-un singur loc, în care nu se întâmplă prea multe. Veţi învăţa să renunţaţi la ataşamentul faţă de lucrurile materiale. Dacă aveţi nevoie de un vehicul pentru transport, cineva trimis să facă aceasta vi-l va asigura. Orice aţi avea nevoie, va veni la voi într-o manieră echitabilă. Vor exista schimburi egale de energie, deşi pot să nu pară egale tot timpul. Veţi simţi că universul vă sprijină pe deplin în îndeplinirea sarcinilor stabilite (sarcinile încredinţate vouă de către sufletul vostru).

 Mai presus de toate, veți simți iubire şi compasiune pentru toate lucrurile...

 În Pace și Iubire !

 Sursa: burebista2012.blogspot.com

Foto: Viocomsa (c)

 


luni, 19 aprilie 2021

De ce mulți lucrători ai Luminii nu lucrează pentru Lumină?

  


Probabil că ați dat peste cei care vorbesc doar despre „dragoste și lumină”, îngeri sau ET, dar nu menționează niciodată elita satanică pedofilă, canibală, a cabalei acestei planete care v-au ținut sclavi de mii de ani. Unii au chiar îndrăzneala să spună că trebuie să stați departe de cei care o fac și că acesta este un concept 3D care vă va împiedica să urcați vibrațional...

 Vă rugăm să puneți la îndoială acest concept. De când ignoranța provine din adevăr? Lumina este informație, de aceea întunericul este lipsa de informații. Pentru a urca în realitatea din dimensiunea a cincea care rezonează cu frecvența iubirii necondiționate, tu ca rasă, trebuie să ridici vibrațiile voastre pentru a se potrivi cu cele ale iubirii necondiționate. AI NEVOIE DE LUMINĂ PENTRU A ACCESA LA ACEASTA IUBIRE. Aceasta este linia de jos. LUMINA ESTE PRIMA. Când un om se confruntă cu răul acestei planete și devine informat lumina intră în celulele ființei și le modifică frecvența.

CAPACITATEA DE A PĂSTRA LUMINA ESTE PROPORȚIONALĂ DIRECT DE CURAJUL DE A VEDEA ÎNTUNERICUL. Omenirea era în postura care privea în altă parte, nu cerceta, nu era îngrijorată, nu dorea să se ocupe de adevărul dureros și întunecat al planetei lor, ridiculizând „teoreticienii conspirației” și disonanța lor cognitivă colectivă, care a împuternicit răul ce se ocupa de săvârșirea de crime monstruoase asupra copiilor umani. Nu vă învinovățim. A fost agenda întunecată a cabalei, conform proiectului, pentru a vă menține în zone de confort. Dar timpul s-a schimbat drastic acum ...

Există, de asemenea, cei care și-au făcut misiunea vieții lor de a doborî cabala și de a trezi omenirea la adevărul amar al satanismului, pedofiliei și canibalismului de pe această planetă. Vă salutăm curajul remarcabil, mari războinici ai Gaiei. Și vă avertizăm de cei care spun că trebuie doar să iubiți și să luminați, să iertați și totul va fi bine.

Ne place să subliniem că suntem de acord că meditația, vizualizarea și rugăciunea sunt puternice, frumoase și foarte necesare, iar cei care fac doar asta sunt ființe minunate de lumină. Toți proveniți din aceeași esență, dar sunteți cu toții diferiți. Fiecare dețineți o bucată din întreg și unul este la fel de important ca celălalt. DAR sunt cei care spun că asta este TOT ce este necesar și NU se concentrează NICIODATĂ pe nimic din întuneric. Și asta, dragii mei, nu poate fi de lumină ...

 Dacă toată lumea de pe planeta voastră ar fi făcut asta, cine ar fi salvat copiii din bazele subterane adânci? Opt milioane de copii dispar în întreaga lume pe an și nu pot fi salvați meditând, rugându-vă și ridicându-vă vibrația. Cel puțin nu dacă ați făcut toți doar asta ...

Oricine spune că asta este tot ce trebuie să facă toată lumea este un agent al întunericului. Acești oameni sunt infiltrați cu spirite rele atașate de ei și nu au nici o idee despre asta. Nimic nu ar putea fi mai periculos de spus sau de crezut. Nimic nu poate fi mai departe de adevăr. Nimic nu poate fi mai ignorant și egoist. Și nimic nu ar putea arăta mai mult câtă FRICĂ poartă acești oameni. Cât de TERIFIAȚI acești indivizi sunt de adevărul amar.

Ei sunt aici pentru a vă distrage atenția cu canalele lor de ascensiune și iubire, lumină, iertare și ridicarea vibrațiilor. ECHILIBRUL este cheia pentru orice. ECHILIBRUL este cheia eliberării planetei voastre. Urmăriți știrile, cercetați adevărul dureros, dar nu uitați să meditați. Întreaga omenire a fost pusă sub blocare. Acum este momentul pentru tine de a cerceta. Acum este momentul să privim în ochi adevărul dezgustător și înfiorător. Ce se va întâmpla dacă o veți face? Veți fi îngrozit. Vei fi speriat. Vei fi dezgustat. O să te doară. O să plângi mult. Nu vei dormi prea mult noaptea.

 Rumi spune: „Trebuie să-ți frângi inima înainte să se deschidă. Rana este locul în care intră lumina.” După șocul inițial, veți fi foarte furios. De aici începeți să contribuiți la binele acestei planete. Pentru că atunci doriți să știe toată lumea. Aceasta este singura șansă pe care o avem de a dezaproba răul acestei lumi. Luminează-te mai întâi și nu-i asculta pe cei care nu poartă torța adevărului și spune-ți să-l ignori. Apoi treceți torța la următoarea și următoarea și următoarea ...

IGNORANȚA TA ESTE PUTEREA LOR.

Să fim luminați și să știm tot ce fac întunecații. Asta le trage covorul de sub picioare. LUMINA ÎNTOTDEAUNA ESTE PRIMA. LUMINA ESTE INFORMAȚIE A ADEVĂRULUI. Trebuie să înfrunți adevărul, să dezaprobi cabala, apoi să construiești o lume nouă bazată pe iubire și lumină. De ce se numesc ILLUMINATI? Illuminati înseamnă cei luminați! Pentru că toți știu ce nu știi tu. Dacă doriți să creați o lume nouă, cea veche trebuie să moară mai întâi. Lumea veche este lumea întunericului. Așadar, aduceți lumina mai întâi în această lume, dragostea este cea care urmează după ce se face prima treabă. Strat după strat minciunile, înșelăciunea, teroarea și controlul trebuie să fie distruse. Această lume este în război. Acest război este un război spiritual. Bun vs rău.

Acesta este Dumnezeu împotriva lui Satan. Înger vs Demon. IQ vs AI. Dragoste vs frică. Nu vă supuneți fricii, dar nu închideți ochii când apare urâțenia. Țineți lumina. Nimeni nu va lupta pentru acest război. Nici unui ET nu-i este permis să interfereze altele, decât cele din corpurile umane între voi. Acesta este universul liberului arbitru. Nu avem voie să interferăm cu libera voință. Tu ești responsabil de viitorul tău.

 Da, Federația Galactică vă ghidează și vă ajută, dar ACEASTA ESTE PLANETA TA, LUPTA TA! TREZIȚI-VĂ FAMILIE A LUMINII. SUNTEȚI PURTĂTORII LUMINII RENEGATE. SYSTEM BUSTERS. V-AȚI NĂSCUT PENTRU A FACE ACEASTA. Vrem, de asemenea, să vă informăm că această luptă este deja câștigată de Lumină și că toate acestea care se întâmplă sunt ieșirea din linia temporală. CÂT DE RAPID lucrurile se vor schimba pentru tine este în întregime în mâinile tale acum. Nimeni nu a spus că ai de gând să stai în meditație și făcând acest singur lucru, vei modifica un sistem de frecvență de la control la libertate. Ascensiunea funcționează pas cu pas.

 Mai întâi vine Lumina. Lumina (adevărul) facilitează un proces de deschidere a inimii care va duce la dragoste necondiționată. Uneori acest proces durează ani ... Nu sunteți încă acolo. Nu poți sări peste armă. PRIMA VINE LUMINA. Sarcina ta este să readuci lumina în acest tărâm.

 Vă iubim, mari războinici ai Luminii. Continuați să răspândiți adevărul. ACUM A VENIT TIMPUL SA-I TREZIȚI PE TOȚI ÎN jurul vostru. Împărtășiți informațiile sub formă de videoclipuri și texte tuturor celor pe care îi cunoașteți și plantați sămânța în conștiința lor. Asta e tot.

Și nu aveți încredere în cei care vă spun SAU ÎN CEI CARE ZIC că NIMIC NU SE ÎNTÂMPLĂ, deoarece NU SUNT EVIDENȚE. Aceștia sunt agenții laturii întunecate împotriva cărora suntem în război. Folosiți discernământul. Fii alarmat când citești postări de genul acesta. Dacă doriți să schimbați această lume, trebuie să știți mai întâi ce anume a fost în neregulă cu ea ...

  Vă iubim. Suntem familia voastră de Lumină.

  Binecuvântări de Lumină divină pentru toți,

   Federația Galactică / 

https://www.indianinthemachine.com

foto: Viocomsa (c)

sursa:  burebista2012.blogspot.com

 

miercuri, 14 aprilie 2021

Un Mesaj paradoxal 

Un Mesaj Paradoxal

"Universul este Mental. Totul este Spirit." (Legea I, Kybalion)

Totul este energie.

Dragilor, nu vă mai uitați la televizor!

Toată Media e vândută Satanei!

Cifre statistice false, scoase din pix...

Inclusiv ziarele locale auto-intitulate pompos "independente"...!?

Ziariștii au uitat de investigațiile serioase, din 3 surse... Cel puțin.

Pentru câțiva arginți, sunt plătiți să ne mintă.

Prin reclame repetate obsesiv, ne induc subliminal frica, teroarea economică, îmbolnăvirea. Rușine, trădătorilor, tâlharilor.

(În România e Apocalipsa prin trădare și dezbinare: Presa, Justiția, serviciile, militarii, politicienii sunt sclavii... Sistemului ascuns)

Big-Pharma nu dorește vindecare, ci alienare.

Medicina actuală satanică inventează boli, false pandemii, tratamente criminale. (Un medic din Germania vindecă cancerul.)

Ion Dumitrescu spunea prin anii '90: Chirurgii au karma grea. Atunci nu am înțeles.

Acum știu că omul trebuie tratat holistic, prin medicina holistică se tratează cauzele psiho-mentale ale bolii, prin alimentație naturală, bio, vegană se vindecă/ regenerează corpul fizic.

Antivirus avem obligatoriu instalat pe fiecare calculator, laptop, smart-phone.

Fără el sistemul de operare poate fi destabilizat.

Tot așa a fost introdusă și această virusare planetară cu scopul de modificare genetică ARN... Cu scopul de control absolut al umanilor de către entități malefice din alte universuri planetare...

Vaxxinul e o arma biologică.

Vaxxinul îmbolnăvește, nu vindecă, scade imunitatea. Ucide pe cei slabi.

Guvernul prin entitățile întunecate lucrează împotriva poporului.

Care este Adevărul?

Falsa pandemie - o minciună rostogolită diabolic de elita globală.

"Dragilor, energia numărului uimitor de reacții, pozitive și negative, la tot ceea ce ține de „plandemie” este ceea ce o Menține, o

Perpetuează..."

Unii fac bani frumoși prin manipularea oamenilor.

Ei au introdus testele fals pozitive - o altă păcăleală cosmică!

"Guvidul", boala nu există; este o răceală amplificată de frică, teroare, panică.

Plandemia există atâta timp cât noi o susținem/ ne opunem, NOI îi dăm energie...

Suntem ființe Suverane Divine și nu trebuie să fim supuși (la infinit) acestui flagel...

Zilele acestea, Tribunalul de la Nurnberg se reactivează!

Cazul Myanmar e un exemplu, deci se poate!

În America, datorită Trădătorilor s-a activat Planul B!

Eliberați-vă, scuturați-vă și mergeți mai departe...

"Astfel încât comută/ vizualizează gândurile și sentimentele tale la ceea ce îți dorești, ce vrei să faci pentru tine, în viitorul apropiat, la vară, în vacanță sau pentru persoanele dragi ție.

Vizualizarea Pământului în lumină alb-aurie, amintirea de a Respira adânc, trăirea din Inima ta și cererea de Protecție împotriva întunericului, de asemenea, vor adăuga nemăsurabil Bunăstării tale și lumii..."

Ridică-te Omule și mergi !

În Pace și Iubire ! ❤️

(Citate din "Mesaj de la Matei", aprilie 2021 prin Suzanne Ward)


Sursa foto: sunphoto.ro

Viocomsa (c)

miercuri, 7 aprilie 2021

Mesaj Matei, 2 aprilie 2021

 


Vaccinuri, alte probleme legate de covid; energie; lucrători în lumină

Cu salutări iubitoare de la toate sufletele de la această stație, acesta este Matei. Vaccinurile covide sunt cele mai preocupante pentru mulți dintre voi, așa că haideți să începem prin a vă adresa întrebările și comentariile despre acestea. Vaccinurile nu vă pot separa de Sursă sau împiedica ascensiunea personală, evoluția în conștientizarea conștientă și spirituală care continuă până când sufletul nemuritor se întoarce la Începuturile sale în esența pură a iubirii a Sursei Creatorului.

Ceea ce afectează acea călătorie este energia gândurilor, sentimentelor și intențiilor. Atunci când acestea sunt frică, lăcomie, brutalitate, trădare, necinste sau orice altă senzație de vibrație scăzută sau intenția unei acțiuni, energia generată scade lumina din corp. Lumina este forța vieții corpurilor. Este ceea ce transformă celulele pe bază de carbon în structura cristalină care întărește sistemul imunitar și permite viabilitatea fizică în vibrațiile superioare ale planurilor de densitate a patra și a cincea spre care se îndreaptă Pământul.

Societatea a fost condiționată să creadă că vaccinurile previn bolile. Nu o fac - ceea ce fac este să introducă boli în indivizii cu imunitate slăbită, să deterioreze mecanismele de vindecare ale corpului și să provoace simptome de tip autism la copiii mici. Cu toate acestea, de nenumărate ori „experți” medicali spun că vaccinați-vă!

Astfel, soluțiile care conțin virusul care a fost-laborator concepute pentru a provoca gripa numit covid-19, nano-chip-uri programate pentru a urmări și controla indivizii și țesutul străin care se pot schimba ADN - ul organismelor sunt revendicate a fi vaccinuri. Membrii instituției medicale care îndeamnă pe toți să se vaccineze nu menționează că este de fapt o terapie genetică experimentală cu efecte potențial grave care nu vor fi evidente timp de un an sau doi sau mai mulți, iar producătorii nu își asumă nicio răspundere pentru deces sau alte reacții nocive .

Celulele cristaline nu interacționează cu substanțe incompatibile și pleacă prin sistemele de eliminare ale corpului. Cu toate acestea, chiar dacă oamenii de știință din forțele speciale extraterestre au redus potența virusului și au scăzut viabilitatea materialului genetic, corpurile cu imunitate slăbită și / sau structura celulară a carbonului au o capacitate mult mai mică de a rezista substanțelor străine. De aceea, unele persoane mor după ce au fost inoculate, iar altele dezvoltă probleme grave de sănătate sau condițiile lor existente se agravează.

Acești oameni de știință au șters, de asemenea, programarea cipurilor, dar nu cipurile sunt cele care provoacă moarte și probleme medicale. Sunt în soluție pentru un motiv sinistru diferit și lansarea rapidă a 5G face parte din aceasta. Din intenție, emisiile dispozitivelor deteriorează sistemele electrice ale corpurilor, dar tehnologia însăși este cea mai importantă pentru cei care au conceput ideea de a injecta corpuri cu nano-cipuri programate.

Nu numai că pot transmite către o sursă desemnată locația, comunicarea, achizițiile - aproape nimic nu poate fi reținut - dar pot trimite semnale către creier pentru a îndeplini orice sarcină specificată. Ne grăbim să vă asigurăm că nimic din toate acestea nu se va întâmpla vreodată deoarece programarea a fost eliminată. Oamenii de știință au redus, de asemenea, impactul emisiilor 5D asupra corpurilor.

Scopul virusului în sine și al substanțelor din soluție este dublu: scăderea populației cu miliarde și controlul tehnologic al supraviețuitorilor și al generațiilor ulterioare. Mințile diabolice din spatele acestei crime împotriva umanității nu au reușit să atingă numărul dorit de morți și vor eșua și în celălalt scop.

Lumina continuă să se intensifice pe toată planeta și celulele oamenilor care absorb lumina devin cristaline, dobândind astfel capacitatea de rezistență, iar multe suflete acum încarnate au intrat cu structură cristalină. În cele din urmă, toate popoarele Pământului vor avea acel machiaj.

Substanțele străine injectate într-un corp nu afectează sufletul. Sufletul este energie iubire-lumină, care este indestructibilă și impermeabilă problemelor care afectează corpurile fizice. Corpul eteric - „corpul luminos” în care o persoană trece de la viața fizică la o lume spirituală - este afectat deoarece cele două corpuri sunt atașate până la moartea fizicului.

Frecvența unică a fiecărei persoane transmite o notificare despre o tranziție iminentă și o stare de sănătate la secțiunea de evidență a Nirvana. Persoanele cu corpuri eterice deteriorate sau psihic traumatizat sunt întâmpinate de o echipă medicală la portaluri speciale unde primesc tratament imediat și asistență constantă până când sănătatea corpului și a minții a fost complet restabilită. Apoi, ei se alătură celorlalți rezidenți ai tărâmului și se angajează într-o viață activă în glorioasa lume spirituală a Pământului.

Din intenție, statisticile covide foarte umflate și afirmațiile că doar vaccinările la nivel mondial pot pune capăt „pandemiei” au fost în centrul și „știrile” zilnice pe parcursul ultimului an. Indivizii care au planificat și au conceput mass-media de control „pandemică”, în care informațiile sunt fabricate, evenimentele de fapt sunt distorsionate sau omise, iar informațiile înfricoșătoare sunt accentuate deoarece știu că frica slăbește sistemele imune. Ei controlează internetul, unde informațiile veridice despre toate întâmplările sunt eliminate imediat ce sunt descoperite. Ei știu cum funcționează legea universală a atracției, că gândurile și sentimentele despre ceva aduc mai mult din același lucru. Ei știu că nimic nu poate dura fără energie care să o susțină.

Energia este ceea ce înseamnă totul , iar atenția concentrată asupra problemelor legate de covid o produce din abundență. Teama de a contracta boala. Amărăciune pentru separarea forțată de cei dragi și durere pentru cei care au murit. Stresul pentru măști și depresia pentru izolare. Anxietate cu privire la pierderea de venit. Furia pentru afaceri închise. Resentimentul față de propunerea conform căreia autorizarea de a călători și de a intra în anumite zone necesită un „pașaport de vaccinare”.

Să spunem ceva mai multe despre pașaport. Conceptul a venit de la cei întunecați care au provocat „pandemia” și profită din vânzarea de vaccinuri, dar numai guvernele pot impune cerința. Deși este posibil ca unii să facă asta, în acest moment conceptul nu are suficient impuls pentru a deveni probabil; totuși, acest lucru se poate schimba brusc dacă este direcționată suficientă energie în ceea ce acum este doar o considerație.

Pașaportul și alte situații menționate anterior sunt factuale. Nu tot ce ține de „pandemie” este, dar ele adună energie din gândurile și sentimentele tale despre ele. Că testele pentru covid conțin fibre ale bolii morgellons nu este decât un amestec întunecat pentru a provoca îngrijorare. Afirmația fără temei că persoanele care au fost vaccinate vor „vărsa” boala și vor infecta persoanele care nu au fost inoculate se adaugă la amestecul îngrijorător. O altă dintre aceste afirmații este că virusul e mutant, oamenii vaccinați nu sunt protejați de tulpini noi și valurile bolii ar putea continua ani de zile.

Unii oameni de știință susțin acum că, după toate, covidul provine dintr-un liliac infectat. Implicația este că oamenii nu au nicio modalitate de a preveni pandemiile, deoarece încep prin mijloace care sunt incontrolabile. Corona-virusul-19 este brevetat - cum a reușit un liliac bolnav să facă asta?

Mulți oameni se răzvrătesc refuzând să poarte măști și nu stau la șase picioare distanță de toți ceilalți, iar numărul care denunță vehement „împușcătura” crește. Dar milioane sunt dornici să o obțină. Sunt ușurați și recunoscători când le vine rândul și, odată cu aceasta, vine sentimentul satisfăcător de a fi un bun cetățean prin îndeplinirea a ceea ce li s-a spus că este „responsabilitatea lor de siguranță publică”.

Și, în sfârșit, dacă am ști când va apărea adevărul despre „pandemie” și când își va atinge sfârșitul, l-am striga cu atâta exuberanță încât ne-ar putea chiar auzi. Ceea ce vă putem spune este că sfârșitul este asigurat - vibrațiile în creștere o vor asigura.

Dragilor, energia numărului uimitor de reacții, pozitive și negative, la tot ceea ce ține de „pandemie” este ceea ce o menține. Sunteți ființe suverane divine și nu trebuie să fiți supuși acestui flagel. Acum, că ne - am răspuns la întrebările tale despre el, ajută la comutarea de gândurile și sentimentele tale pentru ceea ce faci, ce vrei pentru tine, pentru persoanele dragi pentru tine și pentru lumea ta. Vizualizarea Pământului în lumină alb-aurie, amintirea de a respira adânc, trăirea din inima ta și cererea de protecție împotriva întunericului, de asemenea, vor adăuga nemăsurabil bunăstării tale și lumii.

Acum, haideți să trimitem vibrațiile mari ale încurajării tuturor celor care vă simțiți dezamăgiți, deoarece trec zilele fără niciun indiciu de acțiune. Când ceea ce ar fi fost o demonstrație publică dramatică a fost prevenită de un curs mai lent și mai sigur, acțiunile care ar fi venit în mod incremental într-o perioadă extinsă după acea demonstrație sunt acum parte integrantă a „Planului B.”

Întâmplările care apar în afara publicului includ arestări ale unor persoane din numeroase țări, pregătirea pentru procesele tribunalului și urmărirea penală a directorilor implicați în alegerile prezidențiale frauduloase ale Statelor Unite, planificarea sesiunilor pentru stabilirea acelei națiuni ca republică, salvarea captivilor în tunelurile subterane urmată de distrugerea tunelurilor, confiscarea aurului, planurile de a pune capăt sărăcirii prin redistribuirea averilor neobținute ale Illuminati și negocierile la nivel înalt privind restaurarea mediului. Aceste eforturi și alte eforturi internaționale sunt pași majori înainte în cadrul întreprinderii monumentale de transformare a vieții pe Pământ.

În timp ce așteptați recunoașterea publică a diferiților pași, fiți siguri că totul se desfășoară în ordine divină și sincronizare sub ochiul atent al membrilor familiei universale în capacități de consiliere și acțiune, atât în ​​afara planetei, cât și în mijlocul vostru. Dragi frați și surori, răbdarea, spiritul treaz și cunoașterea luminii deja câștigătoare care v-au servit bine vor continua să o facă.

Toate ființele luminoase din acest univers te onorează că ai rămas în cursul acestei epoci tumultuoase pe Pământ și te susțin cu puterea iubirii necondiționate.

______________________

IUBIREA ȘI PACE
Suzanne Ward
sursa: matthewbooks.com

foto: www.sunphoto.ro